^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

a

14 2 63

new 0020055

 pr001
     
●  รายชื่อโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 
         ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ              การ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1) 
          รายงานโครงการร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วม
          เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน อ.พรรษา
          ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
            บทความเรื่อง  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
            บทความเรื่อง  สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
            บทความเรื่อง  ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
            บทความเรื่อง  ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
            บทความเรื่อง  สร้างรั้วทับคลอง 
          แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
          เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

header news information 1

        ● สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ
          อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25
         ●  สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน
        ●  สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับศตวรรษที่ 21
         ●  สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ
         ●  นายกเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการชุมของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         ●  สอศ. ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพ       
         ●  สอศ. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
         ●  โครงการวันครู  ครั้งที่  64  พ.ศ.  2563  
           แจ้งปัญหาการใช้งาน Uninet เพื่อทราบและดำเนินการด่วน 
           รมว. ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
           นายกชื่นชมเด็กอาชีวศึกษา 
           ต้อนรับ แชมป์ อาร์บิน 2020 
           อาชีวะขับเคลื่่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียนสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
           นักเรียน สนใจ สมัครโควต้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา มากกว่า 5,000 คน 

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน

aaaa

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

058549
TodayToday74
YesterdayYesterday96
All_DaysAll_Days58549