ระบบจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 180,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างติดตั้งซ่อมอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อถาดใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ฮิต: 38