ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตร

หมวด: หมวดอาชีวบัณฑิต
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564
เขียนโดย Super User
education 2021  08
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หลักสูตรและการสอน

หมวด: หมวดอาชีวบัณฑิต
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เขียนโดย Super User

education 2021  04

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

education 2021  05

งานหลักสูตรและการสอน

education 2021  06 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
education 2021  07
ดาวน์โหลดเอกสาร

งานทะเบียนและประเมินผล

หมวด: หมวดอาชีวบัณฑิต
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เขียนโดย Super User

ivene 4 calendar 2021 03

ปฏิทินการศึกษา ปี 2564

              student 2021 01

                          คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ปี 2564

education 2021  02

                   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

education 2021  03                         ตรวจสอบการชำระเงินลงทะเบียนเรียน

education 2021  09                               ระบบลงทะเบียนออนไลน์ education 2021  10                   ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
education 2021  11                       เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ/คำสั่ง education 2021  12                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง

อาชีวศึกษาบัณฑิต

หมวด: หมวดอาชีวบัณฑิต
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563
เขียนโดย Super User

web 01 01web 01 02web 01 03web 01 04web 01 05web 01 06web 01 07web 01 08web 01 09

 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  Risk Management Manual 1