วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10  12  13