วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เนื่องในวโรกาส
         วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา มหาราช 

tn IMG 5817  tn IMG 5872  tn IMG 5873

tn IMG 5918  tn IMG 5942  tn IMG 5999

tn IMG 6001  tn IMG 6005  tn IMG 6015

tn IMG 6022  tn IMG 6043  tn IMG 6047  

tn IMG 6524  tn IMG 6578  tn IMG 6583 tn IMG 6620  tn IMG 6623  tn IMG 5977