งานวิจัย

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User
inno 2021 01
      งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
new 0020055
       งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 1 
inno 01 01
         การประชุมวิชาการ สถาบันฯ ครั้งที่ 1
A0125 2021  03
         เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์
ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64
                            ผลงานวิจัยทั้งหมด

banner bg inno 01

         งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 3

ฮิต: 1617