รับสมัครกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4)

หมวด: งานบริหารงานบุคคล เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 23 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User

11 05 64 ivene4

bg 23 04 07 

 

เอกสารการรับสมัคร

14 พ.ค. 64

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23(4) 
เขียนโดย : 
งานประชาสัมพันธ์


 11 พ.ค. 64

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่องรายชื่อผู้เสนอชื่อแและมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
เขียนโดย : 
งานประชาสัมพันธ์ 27 เม.ย. 64

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์

 27 เม.ย. 64

หนังสือ ศธ 0627/ว257 การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

23 เม.ย. 64
หนังสือ ศธ 0627/ว250 การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เขียนโดย :
งานประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2024