ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User

temp   01ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

● จ้างป้ายชื่อสำนักงานภายในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อสาย HDML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพัก โรงเก็บของ และหน้าอาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเทปแลคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเสาสแแตนเลส โดยวิธีเฉพาะ
● ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 210,000 กม. โดยวิธีเฉพาะ
● จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อชุดกล้อง Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อธงชาติไทย 6090 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
● จ้างโลโก้สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างป้ายไวนิลโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 200,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างโปสเตอร์งานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 180,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างติดตั้งซ่อมอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อถาดใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง temp   05


ฮิต: 2727