การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 22 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User

การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการการประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหาซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.เดชา  โพธิ์งาม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ  นายสมพร  สีหาวงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตำแหน่งกรรมการ  และนายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ  กรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓ (๔)  ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อย