พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

              พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวังปลาบู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ในวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เพื่อผลิต       และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

 

          ah       aa

 

      

         ac        af

 

 

                                       ag        ad