การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

หมวด: กิจกรรมของสถานศึกษา เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User

การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้มีการประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน  รองผู้อำนวยการสถาบัน  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน  โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี เดชา  โพธิงาม  ตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน  นายสมพร  สีหาวงษ์  ตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ  และ  นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ  ตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน  มาตรา 23(4)  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งในการตรวจจะเป็นการตรวจเอกสารและร่องรอยเชิงประจักษ์  มีการสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                                                                                   

 

                                                                                   

 

                                                                                   

ฮิต: 2692