โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

              สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สอดคล้องตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 10 ระดับการปฏิบัติในการดำเนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

IMG 5185

 

IMG 5204

 

IMG 5204

 

IMG 5248

 

IMG 5253

 

IMG 5276

 

IMG 5305

 

IMG 5313

 

IMG 5466

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


 

ฮิต: 511