ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User

temp   01ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


● จ้างโปสเตอร์งานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 180,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างติดตั้งซ่อมอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อถาดใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง temp   05


ฮิต: 34