ระบบจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

       ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปี 2563   

● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างปรับปรุงบ้านพักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อวัสดุเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฮิต: 168