การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

                 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวังปลาบู่ สถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ในวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

  

                     9           1      

 

                     3           2

 

                    5           4

 

                    7           6