ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวด: หมวดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ANNUAL REPORT 2019) 
รายงานโครงการร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วม
เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน อ.พรรษา
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    บทความเรื่อง  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
    บทความเรื่อง  สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
    บทความเรื่อง  ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
    บทความเรื่อง  ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
    บทความเรื่อง  สร้างรั้วทับคลอง
    บทความเรื่อง  ชาวบ้านได้อะไร 
   
บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์
   บทความเรื่อง เห็นตึกสวย ก็เลยอยากรู้
   บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
   บทความเรื่อง เอายังไงดี

ฮิต: 962