^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

new 0020055

 pr001
       
 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ              การ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1) 
          รายงานโครงการร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วม
          เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน อ.พรรษา
          ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
            บทความเรื่อง  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
            บทความเรื่อง  สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
            บทความเรื่อง  ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
            บทความเรื่อง  ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
            บทความเรื่อง  สร้างรั้วทับคลอง 
          แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
          เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน

aaaa

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

049918
TodayToday128
YesterdayYesterday94
All_DaysAll_Days49918